SKUPNA VAJA VRVNA TEHNIKA FF FERLACH – BOROVLJE & PGD TRŽIČ 20.7.2015

Gasilci se pri svojem delu v urbanem okolju srečujemo s transportom oseb in predmetov z višin in iz globin. Gre za reševanje v požarih, reševanje pri tehničnih nesrečah in različne oblike transporta ljudi in opreme kot spremljevalni ali glavni del intervencij.

Pri svojem delu se soočamo s problematiko del na izpostavljenih mestih na višini in težavnostjo dostopa do posameznih točk na višini in v globini.

Vse to zahteva poznavanje specialističnih znanj vrvne tehnike, ki v osnovnem programu izobraževanja za gasilca in v drugih dopolnilnih usposabljanjih gasilcev niso zajeta.

Tako usposobljeni posamezniki predstavljajo specialistična jedra v gasilskih enotah, ki se lahko v najkrajšem času odzovejo na potrebo po takšnem reševanju v urbanem okolju, obenem pa se s tem izboljša odzivnost gasilcev na intervencijah in poveča kakovost, ter varnost posredovanja.

S skupno vajo z prostovoljnimi gasilci iz Borovelj smo izmenjali izkušnje in obogatili znanje, kar bo omogočilo izboljšanje medsebojnega sodelovanja na področju zaščite in reševanja na obeh straneh Karavank.

REŠEVANJE Z VRVNO TEHNIKO IZ GLOBIN IN VIŠIN – PRIROČNIKI

http://www.gasilcikranj.si/upload/publikacije/vrvna_tehnika/vrvnatehnika.html

http://www.eusr.org/training-cd/?lang=si

http://www.goal-siat.eu/index.php?lang=sl&Itemid=124

Leave a Comment

Scroll to Top