KRONIKA DELOVANJA PGD TRŽIČ MED 2.S.V. 1941 – 1945

Ob 70. obletnici konca 2. S.V. je prav, da se spominjamo članov Tržiške operativne gasilke čete, ki je med letom 1941 – 1945 branila in obranila življenje in premoženje Tržičanov.

Zapisi delovanja prostovoljnega gasilskega društva med 2. S.V. so bili zapisani na podlagi ustmenih pripovedovanj takratnih članov operativne enote.

Zahvaljujoč tem članom in zapisovalcu kronistu gospodu Janku Tišlerju so se ohranila dragocena poučna dejanja Tržiških gasilcev, ki so se morali podrediti nacističnemu okupatorju.

Nekaj zapisanih dejstev iz področja taktično operativnih postopkov so bili koristni napotek za Tržiške operativne člane ob Slovenski 10 dnevni vojni 1991 leta.

Razporeditev operativcev ob napovedanem bombandiranju takratnega letalstva JLA je bila skoraj enaka, vključno z gasilskimi vozili.

Geostrateški položaj Tržiške doline je bil pomemben za vsakega nepovabljenega prišleka.

Izpostavljenost in varnost prebivalcev Tržiča je bila ogrožena v preteklosti in v sedanjosti .

Zato ni naključje, da Tržiški grb vsebuje simbol trdnjavskega obzidja.

Tako kakor so v preteklosti, tudi v današnjem času Tržiški prostovoljni gasilci ohranjajo premoženje in življenja vseh občanov, pod motom, ki se glasi :

SOVRAŠTVA NE GOJIMO, 

 POZNAMO LE POMOČ,

  POMAGAT PRIHITIMO,

NAJ DAN BO 

AL TEMNA NOČ,

NA POMOČ !

KRONIKA DELOVANJA PGD TRŽIČ MED 2.S.V. 1941 – 1945   pdf

Leave a Comment

Scroll to Top