VAJA PREDOR STEN 26. 9. 2015

Izvedena  vaja brez tunelskega gasilskega vozila je nerealen prikaz gašenja in reševanja v tunelu.
Vaja navdušuje in zadostustuje zgolj kriterijem administrativno, birokratskim, nestrokovnim kadrom.
Operativni gasilci pa bodo prisiljeni  še naprej nositi glavo na prodaj v primeru intervencije v tem ali drugem tunelu.

Leave a Comment

Scroll to Top