PREDSTAVITEV IN POSVET O OSEBNI ZAŠČITI GASILCEV

Dne 23. 03. 2013 smo v težnji za napredek in varnost pri opravljanju gasilsko reševalnih nalog organizirali posvet, s praktičnim prikazom novosti na tehničnem in tehnološkem področju osebne zaščite gasilcev .

Inštruktorja iz podjetja SINERGIJA sta nam do podrobnosti obrazložila tehnične karakteristike, prednosti in slabosti zaščitne opreme, ki se uporablja pri intervencijah.

Predstavitev in posvet, predvsem pa praktičen prikaz, je bil nadvse koristen za vse udeležence posveta.

Našemu vabilu za čim množičnejšo udeležbo operativnega kadra iz GZ Tržič, se je odzvalo neznatno število gasilcev.

IDA FENZYMASKA GOZDNI  POZARIFENZY MICRORAZSVETLJAVACHECK BOXNOSILNO OGRODJE ZA I D AZAŠČITA ZA GOZDNE POŽAREDIHALNA NAPRAVA ZA IZHOD V SILI

Leave a Comment

Scroll to Top