Datum objave: 31.8.2015

Datum objave: 22.7.2015

Gasilci se pri svojem delu v urbanem okolju srečujemo s transportom oseb in predmetov z višin in iz globin. Gre za reševanje v požarih, reševanje pri tehničnih nesrečah in različne oblike transporta ljudi in opreme kot spremljevalni ali glavni del intervencij.

Pri svojem delu se soočamo s problematiko del na izpostavljenih mestih na višini in težavnostjo dostopa do posameznih točk na višini in v globini.

Vse to zahteva poznavanje specialističnih znanj vrvne tehnike, ki v osnovnem programu izobraževanja za gasilca in v drugih dopolnilnih usposabljanjih gasilcev niso zajeta.

Tako usposobljeni posamezniki predstavljajo specialistična jedra v gasilskih enotah, ki se lahko v najkrajšem času odzovejo na potrebo po takšnem reševanju v urbanem okolju, obenem pa se s tem izboljša odzivnost gasilcev na intervencijah in poveča kakovost, ter varnost posredovanja.

S skupno vajo z prostovoljnimi gasilci iz Borovelj smo izmenjali izkušnje in obogatili znanje, kar bo omogočilo izboljšanje medsebojnega sodelovanja na področju zaščite in reševanja na obeh straneh Karavank.

REŠEVANJE Z VRVNO TEHNIKO IZ GLOBIN IN VIŠIN – PRIROČNIKI

http://www.gasilcikranj.si/upload/publikacije/vrvna_tehnika/vrvnatehnika.html

http://www.eusr.org/training-cd/?lang=si

http://www.goal-siat.eu/index.php?lang=sl&Itemid=124

Datum objave: 12.6.2015

Mednarodno sodelovanje slovenskih in avstrijskih reševalnih enot – gasilcev se izvaja že dolgo časa.

Doslej je bilo opravljenih že nekaj skupnih gasilsko reševalnih vaj.

( VIDEO  KRONIKA PGD TRŽIČ 1988 )

(VIDEO VAJA LJUBELJ 1990 )

Ena takih z mednarodno udeležbo je bila v soboto 6. junija, v Podljubeljski dolini pod Košuto.

V kombinirani gasilsko tehnično reševalni vaji so bile vključene enote za reševanje in posredovanje pri cestno prometnih nesrečah, gasilci iz Gasilske zveze Avstrijske Koroške in Gasilske zveze Tržič.

Avstrijski gasilci so prikazali način in metode preprečevanja širjenja gozdnega požara z vodnimi razpršilniki.

Prav tako tudi tehnično reševanje v cestnoprometnih nesrečah s tunelskim vozilom, ki je popolno opremljeno za tovrstne intervencije.

V GZ Tržič ima osrednja gasilska enota enako tunelsko vozilo, vendar ne opravlja reševanja človeških življenj v cestno prometnh nesrečah, ker nima koncesije.

( VIDEO TRANSPARETNA NABAVA GASILSKIH VOZIL NEKOČ IN DANES ? )

Skoraj 0,5 milijona eur vredno vozilo s strokovno usposobljeno posadko ni izkoriščeno v dobrobit reševanja življenj, takrat, ko o smrti in preživetju odloča vsaka sekunda.

Mednarodno sodelovanje slovenskih gasilcev je pomembno za izmenjavo izkušenj, spoznavanje orodja in opreme, nastopanje pri gašenju in reševanju, usposabljanju in načrtovanju preventivnih ukrepov, kakor tudi za zagotavljanje medsebojne pomoči.

( VIDEO IFEX 3000 PROMOCIJA LJUBELJ )

Zato so takšne in podobne skupne vaje način in metoda za boljšo skupno varnost na obeh straneh Karavank.

(VIDEO PREDOR KARAVANKE NEKOČ IN DANES ? )

Gasilska zveza Slovenije bi morala mora nuditi pomoč in omogočiti ugodne finančno materialne pogoje, za spodbujanje organizacije mednarodnega sodelovanja obmejnih gasilskih enot.

Prostovoljci na lastno pobudo in račun opravljajo vsestransko koristne obliko mednarodnega sodelovanja, na ta način širijo ugled slovenske gasilske organizacije in Republike Slovenije v svetu.

 

Datum objave: 29.10.2014

 


Za ogled priporočamo Internet Explorer 8+, Firefox 3+ ali Chrome, zaslon 1024 x 768 ali večji.

Melom d.o.o. Tržič © 2012