Prostovoljno gasilsko društvo Bistrica pri Tržiču in Tržič, sta se v petek 12. junija 2015 udeležila predstavitve temeljnih postopkov oživljanja z defibrilatorjem.

 Na parkirišču trgovine Spar so bili prikazani temeljni postopki oživljanja, ki naj bi jih znali vsi operativni gasilci v občini Tržič.

 Prostovoljni gasilci PGD Bistrica pri Tržiču so že nekaj časa opremljeni zdefibrilator jem.

Največkrat so klicani na pomoč v večstanovanjske objekte, kjer pušča voda, lastnikov pa ni doma. S specialnim orodjem, vstopajo v zaklenjene prostore.

S tehničnim posegom vlomijo v stanovanje in zagledajo onemoglo osebo.

 Običajno so gasilci PGD Bistrica pri Tržiču prvi na kraju intervencije.Takrat bodo uporabili avtomatični defibrilator .

 Defibrilator je preprost za uporabo, ima dolgo življenjsko dobo, in kar je najpomembnejše, gre za napravo, ki omogoča več kot 92 odstotno ocenjeno stopnjo uspešnosti.

 Ker so gasilci prisotni tudi na vseh večjih dogodkih (družabnih, športnih ), kjer se zbere večje število ljudi in je s tem tudi večja možnost, da se srečajo z nenadnim srčnim zastojem.

Defibrilator je nameščen v gasilsko vozilo , ki naj bi ga temu primerno tudi označili.

 Vozilo je opremljeno še s torbo za prvo pomoč, prav tako tudi z zajemalnimi nosili, tako da bo za osebo, ki je potrebna takojšnje pomoči, poskrbljeno do prihoda poklicnih reševalcev.

 Prostovoljnemu gasilskemu društvu Bistrica pri Tržiču se je Župan mag. Borut Sajovic zahvalil, za izjemne napore pri opravljanju intervencij.

 Gasilci PGD Tržič želimo gasilcem PGD Bistrica pri Tržiču uspešno delo z  defibrilatorjem, pri odgovornem reševanju življenj na celotnem območju Občine Tržič.

 Več informacij na : http://www.aed-baza.si/

Mednarodno sodelovanje slovenskih in avstrijskih reševalnih enot – gasilcev se izvaja že dolgo časa.

Doslej je bilo opravljenih že nekaj skupnih gasilsko reševalnih vaj.

( VIDEO  KRONIKA PGD TRŽIČ 1988 )

(VIDEO VAJA LJUBELJ 1990 )

Ena takih z mednarodno udeležbo je bila v soboto 6. junija, v Podljubeljski dolini pod Košuto.

V kombinirani gasilsko tehnično reševalni vaji so bile vključene enote za reševanje in posredovanje pri cestno prometnih nesrečah, gasilci iz Gasilske zveze Avstrijske Koroške in Gasilske zveze Tržič.

Avstrijski gasilci so prikazali način in metode preprečevanja širjenja gozdnega požara z vodnimi razpršilniki.

Prav tako tudi tehnično reševanje v cestnoprometnih nesrečah s tunelskim vozilom, ki je popolno opremljeno za tovrstne intervencije.

V GZ Tržič ima osrednja gasilska enota enako tunelsko vozilo, vendar ne opravlja reševanja človeških življenj v cestno prometnh nesrečah, ker nima koncesije.

( VIDEO TRANSPARETNA NABAVA GASILSKIH VOZIL NEKOČ IN DANES ? )

Skoraj 0,5 milijona eur vredno vozilo s strokovno usposobljeno posadko ni izkoriščeno v dobrobit reševanja življenj, takrat, ko o smrti in preživetju odloča vsaka sekunda.

Mednarodno sodelovanje slovenskih gasilcev je pomembno za izmenjavo izkušenj, spoznavanje orodja in opreme, nastopanje pri gašenju in reševanju, usposabljanju in načrtovanju preventivnih ukrepov, kakor tudi za zagotavljanje medsebojne pomoči.

( VIDEO IFEX 3000 PROMOCIJA LJUBELJ )

Zato so takšne in podobne skupne vaje način in metoda za boljšo skupno varnost na obeh straneh Karavank.

(VIDEO PREDOR KARAVANKE NEKOČ IN DANES ? )

Gasilska zveza Slovenije bi morala mora nuditi pomoč in omogočiti ugodne finančno materialne pogoje, za spodbujanje organizacije mednarodnega sodelovanja obmejnih gasilskih enot.

Prostovoljci na lastno pobudo in račun opravljajo vsestransko koristne obliko mednarodnega sodelovanja, na ta način širijo ugled slovenske gasilske organizacije in Republike Slovenije v svetu.

 

Ob 70. obletnici konca 2. S.V. je prav, da se spominjamo članov Tržiške operativne gasilke čete, ki je med letom 1941 – 1945 branila in obranila življenje in premoženje Tržičanov.

Zapisi delovanja prostovoljnega gasilskega društva med 2. S.V. so bili zapisani na podlagi ustmenih pripovedovanj takratnih članov operativne enote.

Zahvaljujoč tem članom in zapisovalcu kronistu gospodu Janku Tišlerju so se ohranila dragocena poučna dejanja Tržiških gasilcev, ki so se morali podrediti nacističnemu okupatorju.

Nekaj zapisanih dejstev iz področja taktično operativnih postopkov so bili koristni napotek za Tržiške operativne člane ob Slovenski 10 dnevni vojni 1991 leta.

Razporeditev operativcev ob napovedanem bombandiranju takratnega letalstva JLA je bila skoraj enaka, vključno z gasilskimi vozili.

Geostrateški položaj Tržiške doline je bil pomemben za vsakega nepovabljenega prišleka.

Izpostavljenost in varnost prebivalcev Tržiča je bila ogrožena v preteklosti in v sedanjosti .

Zato ni naključje, da Tržiški grb vsebuje simbol trdnjavskega obzidja.

Tako kakor so v preteklosti, tudi v današnjem času Tržiški prostovoljni gasilci ohranjajo premoženje in življenja vseh občanov, pod motom, ki se glasi :

SOVRAŠTVA NE GOJIMO, 

 POZNAMO LE POMOČ,

  POMAGAT PRIHITIMO,

NAJ DAN BO 

AL TEMNA NOČ,

NA POMOČ !

Več

 


Za ogled priporočamo Internet Explorer 8+, Firefox 3+ ali Chrome, zaslon 1024 x 768 ali večji.

Melom d.o.o. Tržič © 2012